Detentiecentrum Rotterdam – Strafrecht

Detentiecentrum Rotterdam is in 2010 gebouwd ten behoeve van vreemdelingenbewaring. Detentiecentrum Rotterdam is in staat om verschillende doelgroepen op te vangen afhankelijk van de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI. Het gebouw beschikt over 320 kamers, verdeeld over tien afdelingen.

Het centrum is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport en is de eerste DJI-locatie in Nederland die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen.

Relatiebezoek

Als een justitiabele bezoek wil ontvangen is hij zelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. De procedure van toelating vraagt enige tijd. U wordt geadviseerd minimaal 30 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u vertraagd bent, wordt u tot uiterlijk een 30 minuten voor het einde van het aangevraagde bezoek toegelaten.

De toegangsvoorwaarden voor alle bezoekers:

  • Als u op bezoek komt dient u een geldig identiteitsbewijs te kunnen overhandigen (verplicht vanaf 14 jaar).
  • Minderjarigen (t/m 17 jaar) worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene (minimaal 18 jaar oud).
  • U mag in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop zijn: kluissleutel, baby benodigdheden, zoals een voedingsflesje, één luier en één speen. Uw overige spullen dient u op te bergen in een kluisje.
  • Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh’s en/of andere kledingstukken zit metaal verwerkt en de kans bestaat dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan wordt u handmatig gefouilleerd en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, wordt u de toegang geweigerd. Uitzondering: Indien u wegens medische reden niet “piepvrij” binnen kunt komen, dient u een medische verklaring te overleggen, waarna u wordt gefouilleerd!

Zodra u het detentiecentrum verlaat, dient u zich uit te schrijven bij de portier en de kluissleutel te retourneren.

Indien de handhaving van de orde en de veiligheid het noodzakelijk acht kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, wordt het bezoek  beëindigd.

Ambtelijk bezoek

Voor ambtelijk bezoek geldt dat u van maandag t/m vrijdag kunt komen en geen afspraak hoeft te maken om op bezoek te komen. Wel dient u rekening te houden met de bezoektijden. Bezoektijden zijn van 08.30 uur tot 11.45 uur en tussen 13.00 uur tot 16.30 uur. Uitzondering “Piket advocaat”.

Overige instanties en functionarissen (politiefunctionarissen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee etc.) dienen een afspraak te maken via de mail, backoffice.dcr@dji.minjus.nl
Deze afspraak kan ingepland worden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur.

Bij binnenkomst dient u zowel een geldig identiteitsbewijs, evenals een geldige beroepspas te tonen.

Algemene Bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Let op: het aantal te ontvangen bezoekers in DCR ziet u hierboven bij het kopje Relatiebezoek. Dit wijkt dus af van het aantal wat genoemd wordt op de algemene pagina over bezoek.

Kleding en goederen invoeren

Voor een justitiabele mag eenmalig in de eerste 7 dagen vanaf de dag van insluiting kleding en/of goederen worden ingevoerd.  Na de 7e dag van insluiting mag er éénmaal in de 6 weken alleen op de dagen en uren van de bezoekmomenten kledingen en/of goederen worden ingevoerd.

Post (geen pakket)

Post voor een justitiabele kan gestuurd worden naar ons adres (zie onderaan deze pagina). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de justitiabele. Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de justitiabele niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

Geld overmaken

Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een justitiabele.

Bank: ING
Rekeningnummer: NL32INGB0705004465
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 332/Detentiecentrum Rotterdam
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentienummer van de gedetineerde
Vanuit het buitenland: BIC code INGBNL2A

Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening-courant van de gedetineerde staat.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag
Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting
Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde

Backoffice

Bij de backoffice kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een gedetineerde waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de gedetineerde, om een vraag of een gedetineerde een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De backoffice is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De backoffice is bereikbaar via de mail: backoffice.dcr@dji.minjus.nl.

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Portelabaan 7
3045 AT Rotterdam
Tel. 088 073 50 00 (Algemeen nummer)
De backoffice is bereikbaar via de mail: backoffice.dcr@dji.minjus.nl.

Bereikbaarheid
Detentiecentrum Rotterdam is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport. Met Google Maps kunt u zelf uw routebeschrijving maken.In het pdf-bestand ‘Routebeschrijving’ hieronder vindt u een beschrijving van de route per auto (vanaf de A13).

Met het openbaar vervoer kunt u reizen naar Meijersplein met de metro en vanaf daar buslijn 33 nemen richting bushalte Lutonbaan, vanaf daar kunt u naar Portelabaan lopen.

Parkeren
Voor het detentiecentrum is er voldoende parkeergelegenheid. U kunt hier tegen betaling parkeren. Het eerste uur bedraagt € 4,-. Elk volgend half uur bedraagt € 1,-. Maximaal dagtarief: € 28,-. Betalen is alleen mogelijk via pin of chip.