Detentiecentrum Rotterdam - Vreemdelingen

Maatregelen bezoek in verband met corona

Bent u bezoeker

Om de verspreiding van het coronavirus in ons detentiecentrum te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn. Er is plexiglas geplaatst tussen de bezoeker en de gedetineerde/ingeslotene. Tevens zijn er looproutes uitgezet. Wij verzoeken u zich hieraan te houden.

Bent u advocaat

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in het detentiecentrum ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt dit doen via mailadres servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde/ingeslotene bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Een gedetineerde/ingeslotene kan maximaal één uur per week één bezoeker ontvangen. Eén kind tot en met 4 jaar mag eventueel mee. Kinderen tussen de 5 tot en met 15 jaar kunnen op dit moment nog niet op bezoek. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Let op: Verder op deze pagina vindt u een pdf bestand met bezoektijden. In verband met Corona kunnen de tijden afwijken. De dagen zijn wel gehandhaafd.

Kleding en goederen invoeren in verband met Corona:

In verband met Corona is het NIET mogelijk om kleding en goederen persoonlijk bij de balie in te voeren.

Het invoeren van kleding en goederen vindt uitsluitend plaats via de post. Het pakket mag maximaal 50 cm breed en 30 cm hoog zijn. Alle pakketten die groter zijn zullen worden geweigerd en geretourneerd.

Het pakket dient voorzien te zijn van een duidelijke adressering (naam ingeslotene en kamernummer) en naam en adres van de afzender.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Detentiecentrum

In Detentiecentrum Rotterdam verblijven vreemdelingen (volwassen mannen) die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting.

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:

Portelabaan 7
3045 AT Rotterdam

Tel. 088 073 50 00 (Algemeen nummer)
De servicebalie kunt u bereiken via de mail: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Servicebalie

Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een ingeslotene waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. De servicebalie is bereikbaar via de mail: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl.

Service desk

You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, or a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open from Monday to Friday between 8 am and noon and between 1 pm and 4 pm. The service desk is only accessible by email: servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Over Detentiecentrum Rotterdam

Detentiecentrum Rotterdam is in 2010 gebouwd ten behoeve van vreemdelingenbewaring, maar is in staat om verschillende doelgroepen en de wisselende vraag naar capaciteit binnen DJI op te vangen.

Het gebouw beschikt over 320 kamers, verdeeld over tien afdelingen. Alle kamers hebben een douche, toilet, wastafel, telefoon, koelkast, televisie en magnetron.

Het centrum is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport en is de eerste DJI-locatie in Nederland die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen.

Bezoekinformatie voor persoonlijke relaties

Familie, vrienden en overige persoonlijke relaties kunnen zelf geen afspraak maken, dit moet door de ingeslotene zelf worden aangevraagd.

Bezoektijden

De ingeslotene mag twee keer per week één uur bezoek ontvangen, waarvan maximaal één uur in het weekend. Tot 15 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten. Hieronder staan de bezoektijden (onder 'Toegangsvoorwaarden').
Let op: i.v.m. corona kunnen de tijden afwijken.

Maximum aantal personen per bezoek

Per bezoekuur mag het bezoek bestaan uit maximaal drie personen (vanaf 13 jaar) en twee kinderen tot en met 12 jaar. Tussentijdse bezoekerswisseling is niet toegestaan.

Toegangsvoorwaarden

  • Als u op bezoek komt moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar).
  • Minderjarigen (t/m 17 jaar) worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene (minimaal 18 jaar oud).
  • U mag in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop zijn muntgeld voor de frisdank-, koffie- en snoepautomaat en baby benodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Uw overige spullen kunt u opbergen in een kluisje.

Bezoekinformatie voor ambtelijk bezoek

Advocaten, politie en Koninklijke Marechaussee

Advocaten, politiefunctionarissen en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee moeten voor bezoek aan een ingeslotene een afspraak maken, via de mail, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Deze afspraak kan ingepland worden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur.

Voor het bezoeken van een ingeslotene buiten deze tijden, dient u kunt u een mail sturen naar de servicebalie, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl. Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs en legitimatiebewijs (beroepspas) te tonen.


Overige instanties en functionarissen

Overige instanties en functionarissen dienen een afspraak te maken via de mail, servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl. Bij binnenkomst dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Post voor ingeslotenen

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons adres (zie bovenaan deze pagina). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de ingeslotene.
Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de ingeslotene niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

eMates

U kunt gedetineerden ook een mail sturen via emates.nl. Inschrijven duurt maar een paar minuten. Uw e-mail wordt veilig en snel in de PI bezorgd, uitgeprint, in een envelop gedaan en afgeleverd op de leefafdeling (vleugel) waar de gedetineerde verblijft.

Geld overmaken

Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Geld overschrijven

Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens (per 1 mei 2016):

Bank: ING, Rekeningnummer: NL32INGB0705004465
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 332/Detentiecentrum Rotterdam
Plaats: Den Haag, o.v.v.: Naam en detentienummer van de ingeslotene
Vanuit het buitenland: BIC code: INGBNL2A

Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening courant van de ingeslotene staat.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag
Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Kleding en goederen invoeren

Er kan dagelijks tussen 08.00 uur – 21.00 uur kleding en goederen ingevoerd worden.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres:
servicebalie.rotterdam@dji.minjus.nl

Bereikbaarheid

Detentiecentrum Rotterdam is gelegen naast Rotterdam The Hague Airport.

Route

Met Google Maps kunt u zelf uw routebeschrijving maken.
In het pdf-bestand ‘Routebeschrijving’ hieronder vindt u een beschrijving van de route per auto (vanaf de A13) en per openbaar vervoer.

Parkeren

Voor het detentiecentrum is er voldoende parkeergelegenheid. U kunt hier tegen betaling parkeren. Het eerste uur bedraagt € 4,-. Elk volgend half uur bedraagt € 1,-. Maximaal dagtarief: € 28,-. Betalen is alleen mogelijk via pin of chip.