Bent u bezoeker?

Bezoekt u een gedetineerde in PI Utrecht locatie Nieuwersluis? Op deze pagina vindt u alle informatie over bezoek aan deze inrichting.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Ambtelijk bezoek

PI Utrecht neemt maatregelen tegen het coronavirus. Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen nog wel in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als het echt niet mogelijk is om uw cliënte telefonisch, middels een terugbelverzoek te spreken, kan hiervoor dus een uitzondering worden gemaakt. Bezoekafspraken kunnen alleen per e-mail aangevraagd worden. U kunt hiervoor een ambtelijk bezoekafspraak aanvragen via een e-mail naar ambtelijkbezoek-nieuwersluis@dji.minjus.nl. Telefonische bezoekaanvragen worden niet in behandeling genomen. Ook wordt u verzocht om terughoudend te zijn in het fysieke contact met uw cliënte.

Terugbelverzoeken ketenpartners en advocaten

Ketenpartners en advocaten hebben de mogelijkheid om een terugbelverzoek in te dienen. Een terugbelverzoek dient schriftelijk ingediend te worden o.v.v. achternaam, voorletters en geboortedatum van cliënt. Tevens dient naam en telefoonnummer van afzender duidelijk in de e-mail vermeld te worden.

Een verzoek, ingediend voor 09.30 uur, maakt terugbellen binnen 24-uur mogelijk. Van verzoeken die na 09.30 uur zijn ingediend, kunnen wij niet garanderen dat er binnen 24-uur teruggebeld wordt. Dit heeft te maken met bloktijden.

Terugbelverzoeken van familieleden/vrienden nemen wij niet in behandeling. Via e-mates kunt u een verzoek doen aan uw relatie.

Terugbelverzoek mailen naar: ambtelijkbezoek-nieuwersluis@dji.minjus.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis

Postadres

PI Utrecht
Postbus 124
3632 ZT Loenen a/d Vecht
Tel. 088 072 96 00

Let op! Ambtelijke bezoekafspraken kunnen alleen per e-mail aangevraagd worden via: ambtelijkbezoek-nieuwersluis@dji.minjus.nlTelefonische bezoekaanvragen worden niet in behandeling genomen.