Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht (Balkbrug)

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Informatie over bezoek en de bezoekregels voor een DJI-locatie vindt u op de algemene pagina over bezoek.

(Twee mensen tekenen met groen waskrijt op een groot vel papier. Een vrouw:)

RUSTIGE MUZIEK

VROUWENSTEM: Niemand komt hier zomaar.
Ieder heeft een geschiedenis en daar kijk je naar.
Ik kijk vooral naar de mens en niet wat ze gedaan hebben.
Dus het maakt voor mij eigenlijk niet uit of het een moordenaar is of een verkrachter, ik kijk echt naar de mens.
De waarde van Veldzicht is dat we de maatschappij ook een hoop overlast en ook een heleboel ellende besparen.

(Twee bijna identieke tekeningen van twee mensen in een bed. Beeldtekst: Veldzicht. Centrum voor Transculturele Psychiatrie. Voice-over:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

VOICE-OVER: Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht helpt patiënten met complexe psychiatrische problemen.
Door deze problemen vormen ze een ernstig gevaar voor zichzelf of hun omgeving.
Het zijn vaak mensen met een niet-westerse migratieachtergrond met of zonder vreemdelingenstatus.

(Een ooievaar vliegt weg uit z'n nest. Een man loopt het centrum binnen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De belangrijkste taak van Veldzicht is om mensen te behandelen en te stabiliseren.
De rechter kan dit opleggen, maar het kan ook vrijwillig.
Veldzicht geeft mensen intensieve zorg in een beveiligde en beschermde omgeving.

(Achter een glazen deur is iemand een tafel aan het dekken.)

LEONIE: Het is een unieke vorm van zorg die we de patiënten kunnen bieden.
Van begin tot eind hebben we 24-uurszorg en staan we klaar voor een patiënt in wat die nodig heeft met allerlei therapeuten en ondersteuning.

(Ze opent een deur.)

Goedemorgen.
MANNENSTEM: Goedemorgen.
Goedemorgen. Goed geslapen?
-Ja, goed.
O, hartstikke mooi.
De kern van Veldzicht waar we heel erg goed in zijn zijn de echte crisispatiënten opnemen die in de maatschappij een gevaar vormen voor anderen.
Dat zijn de mensen die wij kunnen begeleiden en ondersteunen naar een betere toekomst.

(Een lange gang met verschillende deuren. Mensen schuiven aan tafel.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het mooiste van mijn werk is de mensen weer stabiel krijgen dat ze weer wat plezier in hun dagelijkse leven hebben en dat ze zich weer wat krachtiger voelen in hun eigen ik.

(Ze drinken van een kop. Buiten loopt een gracht met aan één kant een hek en een hoge muur. William:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

WILLIAM: Dit is het tbs-gedeelte.
Twee afdelingen ICU, intensive care unit betekent dat, intensieve zorg.
Hier zitten mensen die in een normale tbs-kliniek iets fout gedaan hebben waar het niet goed gegaan is met geweld of wat dan ook en die worden hierin geplaatst.
Erik, goeiedag. Heb je zin om even op de afdeling te zitten?
Sommige patiënten, die hebben warring en angsten en die vinden het ook fijn dat ze achter de deur zitten.
Die vinden dat ze in een veilige omgeving zitten, dat er met hen niks kan gebeuren.
Veiligheid staat hier voorop, en dat is niet altijd even makkelijk en prettig werken.
Deze is leeg.
Je moet toch ook risico's nemen om mensen wat te laten zien dat ze het kunnen en dat is natuurlijk een heel dun lijntje.
Hoe kwam het dat die leeg was?
MANNENSTEM: Vergeten, eigenlijk.
Je geeft iemand vertrouwen, maar het kan ook gespeeld zijn.
Maar ergens moet je wel een keer die eerste stap zetten.
Een groot probleem is hier vaak agressie en jongens die dan elke maand agressie laten zien, of twee keer in de maand dat moet dan minder worden.
Na anderhalf, twee jaar moet dat gewoon over zijn.
MAN: Dat had ik jullie ook gezegd, of wel?
Kijk, maar dit bedoel ik dus.
-Ja, wat?
En we proberen dus gewoon ook te ventileren van waar komt nou de agressie vandaan?
Hoe kunnen we het aan jou merken dat je boos bent, waarom ben je boos?
Hoe kunnen we dingen voorkomen zodat je gewoon weer naar een normale tbs-kliniek kunt en daarvandaan weer de socialisatie oppakken.

(Een man met een shirt van DJI. Buiten schijnt de zon door de omheining. Binnen zitten mensen te vergaderen. Noura:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOURA: Veldzicht is een transculturele psychiatrische kliniek.
Transculturele behandeling als in dat wij verschillende instrumenten gebruiken om dichter bij de patiënt te komen.
Wij hebben kennis en inzicht in verschillende culturen.
We maken gebruik van het cultureel interview maar we maken soms ook gebruik van pictogrammen.
De communicatie met patiënten is heel breed.

(De vergadering gaat door, elders dekt iemand een tafel.)

Transcultureel werken, is bewust zijn van je eigen cultuur en dat beïnvloedt je eigen handelen.
Neem nou het voorbeeld van het koekje bij de koffie.
In Nederland zijn we gewend om één koekje bij de koffie te nemen.
Binnen andere culturen kan dat een belediging zijn.
En als je je daarvan bewust bent, kun je andere mensen ook helpen.

(Een man schetst iets op een schilderdoek.)

YVONNE: Een van de eerste patiënten die ik had, daar begon ik mee van wil je zelf iets vertellen? Nou, dat lukte haar niet.
En toen zei ik eigenlijk de doelstelling en dat was trauma.
En toen zei ze: Nee, dat is niet nodig. Dat ga ik niet doen.
Maar het was gewoon veel te snel.
Voor zo'n vrouw was dat veel te bedreigend.

(De man tekent een voorbeeld over.)

Transculturele aanpak is ook rekening houden met waar ze weer naartoe gaan.
Sommige mensen gaan terug naar land van herkomst sommige mensen mogen hier in Nederland blijven.
Dat heeft allemaal invloed op hoe we met de mensen hier omgaan.

(Een medewerker legt een pictogram van een oog op tafel.)

MAN: Oogje.
VROUW: Heel goed.
LEONIE: De Nederlandse taal aanleren voor de patiënten is heel erg belangrijk.
Zo kunnen ze zich beter verwoorden zodat hulpverleners hen beter kunnen begrijpen.
MAN: Ik weet het niet.
Neus.
-Ja, goed zo.
De mensen die wij ondersteunen met de Nederlandse woorden dat zijn de mensen die vaak een verblijfsvergunning hebben.
De mensen die weer terug worden gestuurd, daar doen we andere dingen mee.
Duurzame activiteiten die ze kunnen aanleren voor in het land van herkomst.

(Buiten waait de wind door de bomen. Wat verderop staat een gebouw. Noura:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

NOURA: Taal kan een probleem zijn vooral als onze patiënten niet de Nederlandse taal beheersen of machtig zijn.
Dan maken wij gebruik van tolken.
Live tolken, maar ook telefonische tolken.

PRAAT IN EEN VREEMDE TAAL

We zetten een live tolk in als wij het idee hebben dat wij niet snel in contact kunnen komen met de patiënt of de patiënt kan niet zijn verhaal volledig vertellen.
Het fysieke contact is belangrijk, vooral als het gaat om zeer kwetsbare patiënten.

(Noura luistert aandachtig naar de tolk. Buiten komt een groepje mensen aangewandeld.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

WILLIAM: Wat Veldzicht uniek maakt, is, denk ik dat we een breed scala hebben aan zorgaanbiedingen.
Een reguliere tbs-afdeling heeft ongeveer twaalf patiënten op een afdeling met twee begeleiders.
En we hebben hier maximaal zes patiënten met drie begeleiders.
Wij bieden hier mensen zorg die ergens anders die zorg niet meer geboden kan worden die daar gewoon in vastlopen.
Sommige mensen hebben bijvoorbeeld in een instelling hebben ze een jaar lang in handboeien gezeten.
En die instelling zegt: We weten niet meer wat we ermee aan moeten.
Die brengen ze dan hier en dan gaan wij kijken in deze beveiligde omgeving hoe we die mensen een nieuwe zorg kunnen bieden.
Er sneuvelen weleens bloempotten, er wordt weleens iets tegen de ramen gegooid, er wordt weleens een wasmand kapotgeschopt of een stoel ondersteboven gegooid of een tafel.
Dat proberen we dus juist in te kaderen, zodat, als ze hier langer zitten dat ze dat niet meer doen dat ze dan verder kunnen naar een reguliere tbs-kliniek.

(William doet een deur op slot. Het centrum van de andere kant van het hek.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

YVONNE: Een onderdeel van het werk hier is werken met traumatherapie.
Mensen hebben bijna allemaal een heel heftig verleden.
Een onderdeel daarvan is teruggaan naar een fijne herinnering.
En dan gaat het echt om dat je gaat kijken naar het leven dat iemand geleid heeft maar ook de positieve dingen daarin.
Mensen zijn heel erg gewend om aan het laatste trauma terug te denken.
Maar als je focust op het hele leven, dan zijn er ook wel hele mooie gebeurtenissen.
Nou, dat is ook een onderdeel binnen de traumatherapie.
Wat ik wil bereiken, is bij de ene patiënt een samenwerken, als dat een probleem is.
Bij de andere patiënt kan dat zijn een stuk ontwikkeling van jezelf en zelf keuzes kunnen maken.
Dus dan gaat het over grenzen en een stuk eigenheid.
Dus dat ligt heel erg aan de doelstelling waar iemand mee komt.

(In een wei staan enkele schaapjes rustig te grazen.)

LEONIE: De Veldzichthoeve is de laatste fase van Veldzicht.
De patiënten kunnen daar vrij oefenen met hun aangeleerde vaardigheden die ze binnen hebben opgedaan.
Omgaan met vrijheid, met zelfstandigheid, hun eigen dagstructuur oppakken.
En wij zijn er 24 uur per dag om ze daar nog te ondersteunen en te begeleiden in daar waar ze het nog nodig hebben voordat ze weer vaardig en veilig de maatschappij in gaan.
Ofwel naar een AZC, of naar het land van herkomst of anders waar ze vandaan komen.

(Patiënten zijn samen met Leonie aan het tuinieren.)

NOURA: Wij kijken eigenlijk naar het individu.
Wat heeft iemand nodig?
En dat pakken wij op in de behandeling.
En dat is eigenlijk onze focus.
WILLIAM: Ik zeg altijd: Ik zit in de zorg.
Ik werk wel in een tbs-kliniek, maar dat is ook zorg bieden.
Dat is niet elke dag vechten.
Het is gewoon zorg voor mensen met psychische problemen.
LEONIE: Waar we heel erg goed in zijn, zijn de echte crisispatiënten opnemen die in de maatschappij een gevaar vormen voor anderen.
YVONNE: Het is zeker een druppel op een gloeiende plaat maar dat betekent niet om het niet te doen want het zijn wel hele belangrijke druppels.
Voor de maatschappij, maar ook voor de mensen zelf.
VOICE-OVER: Veldzicht bezit een unieke combinatie van expertise op het gebied van transculturele psychiatrie voor forensische en niet-forensische patiënten en aandacht voor de veiligheid van patiënt en maatschappij.
Samen met partners in de gezondheidszorg, de vreemdelingen- en justitieketen lokale en regionale overheden brengt Veldzicht kwetsbare patiënten vaardig en veilig verder.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit.)

(Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Met dank aan de medewerkers van CTP Veldzicht. Dit is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor meer informatie zie www.ctpveldzicht.nl. Copyright 2018.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Vrijwillig of verplicht

CTP Veldzicht behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. Het gaat vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit vraagt van de psychiaters en psychologen van Veldzicht dat zij zorg bieden die is afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei culturen en subculturen. Maatwerk dus.

Bij CTP Veldzicht verblijven mensen die vrijwillig of op forensische basis worden behandeld. Bij die laatste categorie patiënten gaat het om mensen die een misdrijf pleegden en daarvoor door de rechter een maatregel opgelegd hebben gekregen. Voor alle patiënten bij Veldzicht geldt dat het doel is om hen te stabiliseren en te behandelen. Zij kunnen daardoor vaardig en veilig verder, in Nederland of in het land van herkomst.

Samenwerking met anderen

CTP Veldzicht kent een grote diversiteit aan patiënten. Om te kunnen zorgen voor een effectieve behandeling werken wij samen met vele (keten)partners, zoals het COA, GGZ-instellingen en gevangenissen. Maar ook met de lokale omgeving, met experts en andere instellingen om onze kennis en kunde te ontwikkelen én met overheden en instellingen buiten Nederland als het gaat om patiënten die terugkeren naar hun land van herkomst. Hierbij kan Veldzicht ook ambulante zorg bieden.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Ommerweg 67
7707 AT BALKBRUG
088 07 42800
Website: https://ctpveldzicht.nl/
Postbus 20
7707 ZG BALKBRUG