PI Veenhuizen locatie Klein Bankenbosch

De locatie Klein Bankenbosch vormt samen met Esserheem en Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.