PI Veenhuizen locatie Klein Bankenbosch

De locatie Klein Bankenbosch vormt samen met Esserheem en Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Oude Asserstraat 20
9341 BC Veenhuizen
088 073 68 00
PI Veenhuizen, locatie Klein Bankenbosch
Postbus 13
9330 AA NORG

Gebouw en geschiedenis

De locatie Klein Bankenbosch vormt samen met Esserheem en Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Klein Bankenbosch is een gevangenis en heeft vier afdelingen (72 plekken) die fungeren als ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders). Hier verblijven veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. Door de veelpleger op te sluiten wordt voorkomen dat hij gedurende deze periode nieuwe strafbare feiten pleegt en wordt de maatschappij dus beschermd. Bovendien kan de detentieperiode worden benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Ook is er een Extra Zorg Voorziening (18 plekken) voor gedetineerden die minder geschikt zijn voor plaatsing op een reguliere afdeling. Zes van de 18 plekken zijn bestemd voor mindervalide gedetineerden.

Klein Bankenbosch heeft een capaciteit van 90 plekken.