Divisie Individuele Zaken

Divisie Individuele Zaken (DIZ) draagt bij aan de veiligheid van de samenleving. Als onderdeel van het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zorgt DIZ ervoor dat een justitiabele op het juiste moment, op de juiste plaats terechtkomt. Dit kan in een gevangenis of een huis van bewaring zijn, of in een justitiële jeugdinrichting of zorginstelling.

DIZ beslist over de vrijheden die een justitiabele krijgt in het belang van zijn behandeling of re-integratie. DIZ bewaakt de termijnen van opgelegde maatregelen en behandelt bezwaren en beroepen. Daarnaast is DIZ verantwoordelijk voor de optimale inzet en benutting van de capaciteit van de inrichtingen van DJI.

Bij elke beslissing die DIZ neemt over een justitiabele, staat een goede balans tussen de belangen van de justitiabele, de maatschappij en slachtoffers centraal. De medewerkers van DIZ maken een zorgvuldige afweging om te komen tot een goed onderbouwd besluit. Zij doen dit binnen de kaders van wet- en regelgeving, in nauwe samenwerking met de ketenpartners.

DIZ beslist over justitiabelen

DIZ neemt individuele beslissingen over de volgende justitiabelen:

  • gedetineerden (volwassenen in detentie);
  • jeugdigen aan wie jeugddetentie of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) is opgelegd;
  • terbeschikkinggestelden (tbs-gestelden) met bevel tot verpleging (justitiabelen in forensische zorg);
  • vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

FOBA

Een jeugdige kan aangemeld worden voor de FOBA op indicatie van een psychiater. Maximaal 24 uur voorafgaand aan de aanmelding dient een jeugdige gezien en beoordeeld te worden door een psychiater. Voor jeugdigen die nog niet binnen een (R)JJI verblijven dient ten behoeve van de beoordeling en indicatie, contact opgenomen te worden met de dienstdoende psychiater van het NIFP. Het FOBA aanmeldformulier vindt u op onze website.

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.

Ook kunt u bellen met het DIZ Contact Center via (088) 0725 678
Hieronder onze aangepaste openingstijden: 

Maandag: 08:00 tot 17:00 uur

Dinsdag: 08:00 tot 12:30 uur

Woensdag: 08:00 tot 12:30 uur

Donderdag: 08:00 tot 12:30 uur

Vrijdag: 08:00 tot 17:00 uur