Divisie Individuele Zaken

Divisie Individuele Zaken (DIZ) draagt bij aan de veiligheid van de samenleving. Als onderdeel van het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zorgt DIZ ervoor dat een justitiabele op het juiste moment, op de juiste plaats terechtkomt. Dit kan in een gevangenis of een huis van bewaring zijn, of in een justitiële jeugdinrichting of zorginstelling.

DIZ beslist over de vrijheden die een justitiabele krijgt in het belang van zijn behandeling of re-integratie. DIZ bewaakt de termijnen van opgelegde maatregelen en behandelt bezwaren en beroepen. Daarnaast is DIZ verantwoordelijk voor de optimale inzet en benutting van de capaciteit van de inrichtingen van DJI.

Bij elke beslissing die DIZ neemt over een justitiabele, staat een goede balans tussen de belangen van de justitiabele, de maatschappij en slachtoffers centraal. De medewerkers van DIZ maken een zorgvuldige afweging om te komen tot een goed onderbouwd besluit. Zij doen dit binnen de kaders van wet- en regelgeving, in nauwe samenwerking met de ketenpartners.

DIZ beslist over justitiabelen

DIZ neemt individuele beslissingen over de volgende justitiabelen:

 • gedetineerden (volwassenen in detentie);
 • jeugdigen aan wie jeugddetentie of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) is opgelegd;
 • terbeschikkinggestelden (tbs-gestelden) met bevel tot verpleging (justitiabelen in forensische zorg);
 • vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Zeven processen

Deze processen zijn verantwoordelijk voor de beslissingen die DIZ neemt.

 • DIZ Contact Center (voor alle vragen aan Divisie Individuele Zaken);
 • Eerste plaatsing (vanaf een politiebureau of vanuit ‘de vrije maatschappij’ in een inrichting);
 • Doorplaatsingen (van de ene afdeling naar de andere, of van de ene inrichting naar de andere: bijvoorbeeld van een huis van bewaring naar een gevangenis);
 • Verblijf buiten de inrichting (verlof en andere activiteiten die mogelijk buiten de inrichting plaatsvinden, bijvoorbeeld een penitentiair programma);
 • Bezwaar en beroep (tegen beslissingen van DIZ genomen door de afdelingen Eerste plaatsing, Doorplaatsingen en Verblijf buiten de inrichting);
 • Verlengingen (van tbs- en pij-maatregelen);
 • Internationale overdracht strafvonnissen (van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en buitenlandse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen).

 Meer informatie over de zeven werkprocessen en de organisatie van DIZ.

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.

Ook kunt u bellen met het DIZ Contact Center (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).
Telefoon (088) 0725 678.