Vrijheidsbeneming op Maat

In 2024 zijn er in Nederland vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) en vijf Forensische Centra Jeugd.

Logo VOM

We zetten in op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat jongeren tijdens preventieve hechtenis, jeugddetentie of Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ) echt nodig hebben. Dat betekent maatwerk in behandeling, beveiliging en nazorg. Dit is de opdracht voor het programma “Vrijheidsbeneming op Maat” (VOM).