RJJI De Hartelborgt (Spijkenisse)

Om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële jeugdinrichting te beperken, zijn de bezoekregels aangepast. Op dit moment kan een jeugdige maximaal drie uur in de week bezoek ontvangen. Op dit moment mogen uitsluitend advocaten, ouders/wettelijk vertegenwoordigers en partner/relatie op bezoek komen. Al het overige bezoek is tot nader order opgeschort.

Bezoek advocaat

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang kan doorgaan, zoals bezoek van een advocaat (welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden). Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in RJJI De Hartelborgt ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de informatiepagina voor ouders en verzorgers.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

De Hartelborgt

De Hartelborgt in Spijkenisse is een van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). RJJI De Hartelborgt heeft plaats voor 105 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Alleen deze locatie van de RJJI heeft een afdeling voor ernstige crisis (FOBA) en een afdeling voor ernstige psychiatrische problematiek (VIC).

Doelgroep

In RJJI De Hartelborgt zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
RJJI De Hartelborgt
Borgtweg 1
3202 LJ SPIJKENISSE
Tel. 088 07 12 400 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl