RJJI De Hartelborgt (Spijkenisse)

In principe mag iedereen weer fysiek op bezoek komen

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de informatiepagina voor ouders en verzorgers.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. 

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

De Hartelborgt

De Hartelborgt in Spijkenisse is een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). RJJI De Hartelborgt heeft plaats voor 105 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Van de vier RJJI locaties heeft alleen deze locatie een afdeling voor ernstige crisis (FOBA) en een afdeling voor ernstige psychiatrische problematiek (VIC).

Doelgroep

In RJJI De Hartelborgt zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

FOBA

Een jeugdige kan aangemeld worden voor de FOBA op indicatie van een psychiater. Maximaal 24 uur voorafgaand aan de aanmelding dient een jeugdige gezien en beoordeeld te worden door een psychiater. Voor jeugdigen die nog niet binnen een (R)JJI verblijven dient ten behoeve van de beoordeling en indicatie, contact opgenomen te worden met de dienstdoende psychiater van het NIFP. Het FOBA aanmeldformulier vindt u op onze website.

Contactgegevens

Bezoek- en postadres:
RJJI De Hartelborgt
Borgtweg 1
3202 LJ SPIJKENISSE
Tel. 088 07 12 400 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl