RJJI De Hunnerberg (Nijmegen)

In principe mag iedereen weer fysiek op bezoek komen, maar moet ieder bezoek een checklist invullen om te kijken of er klachten zijn.

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang kan doorgaan, zoals bezoek van een advocaat (welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden). Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in RJJI De Hunnerberg ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de informatiepagina voor ouders en verzorgers.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

De Hunnerberg

De Hunnerberg in Nijmegen is een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven.

Doelgroep

In RJJI De Hunnerberg zitten jongens en meisjes die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Berg en Dalseweg 287
6522 CH NIJMEGEN

Postadres

RJJI De Hunnerberg
Postbus 1188
6501 BD NIJMEGEN
Tel. 088 07 41 600 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl