RJJI Den Hey-Acker (Breda)

In principe mag iedereen weer fysiek op bezoek komen, maar moet ieder bezoek een checklist invullen om te kijken of er klachten zijn.

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang kan doorgaan, zoals bezoek van een advocaat (welk bezoek niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden). Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in RJJI Den Hey-Acker ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de informatiepagina voor ouders en verzorgers.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Doelgroep

In RJJI Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Galderseweg 7
4836 AB BREDA

Postadres

RJJI Den Hey-Acker
Postbus 4737
4803 ES BREDA
Tel. 088 07 18200 (hoofdnummer)
Tel. 088 07 18242 (familie en vrienden)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl