RJJI Den Hey-Acker (Breda)

In principe mag iedereen weer fysiek op bezoek komen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de informatiepagina voor ouders en verzorgers.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. 
Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Doelgroep

In RJJI Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Galderseweg 7
4836 AB BREDA
RJJI Den Hey-Acker
Postbus 4737
4803 ES BREDA
Tel. 088 07 18200 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl