Bent u bezoeker?

Voor alle bezoekers aan PI Middelburg geldt dat zij zich binnen in de PI Middelburg dienen te melden. Uiteraard met inachtneming van de afstandsregel, de hygiënevoorschriften en het verplicht dragen van een mond-en neusmasker wanneer zij zich verplaatsen door de inrichting.

Omdat het hierdoor wat langer duurt, willen we u verzoeken een half uur voor aanvang van het bezoek zich aan te melden. Na aanmelding dient u plaats te nemen in de wachtruimte en de overige aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Verder geldt nog steeds:

  • Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan.
  • Handen desinfecteren met handalcohol voor en na uw bezoek.
  • Heeft u luchtwegklachten (hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts) dan vragen wij u de PI Middelburg niet te betreden en uw bezoek uit te stellen tot u weer bent hersteld.
  • Mochten wij het idee hebben dat u klachten heeft die passen bij het coronavirus zullen we u niet toelaten tot de inrichting.
  • Geen handen schudden. In het belang van uw en onze gezondheid schudden wij in de PI Middelburg geen handen.
  • Bezoek vanaf 14 jaar dient een geldig en onbeschadigd legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gedetineerden mogen bezoek achter plexiglas ontvangen. Gedetineerden mogen maximaal één uur per week 1 bezoeker en 1 kind tot en met 13 jaar ontvangen (een kind tot en met 4 jaar mag op schoot en telt niet mee als bezoeker).

Er mag tijdens het bezoekuur niet tussentijds gewisseld worden.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

Bezoek is (afhankelijk per afdeling) mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. U kunt als bezoeker niet telefonisch een afspraak maken. Uw relatie is zelf verantwoordelijk wie er op zijn vaste bezoekuur komt. Hij levert een namenlijst in van degenen die bij hem op bezoek kunnen komen (maximaal 1 bezoeker, en 1 kind t/m 13 jaar). Als uw naam op deze lijst staat bent u van harte welkom. Uw relatie informeert u over zijn vaste bezoekuur. Hij is ook verantwoordelijk voor het afbellen van de afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Een half uur voor einde bezoektijd wordt u niet meer toegelaten.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een gedetineerde. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijke bezoekafspraken kunnen alleen nog via de mail worden ingediend a.d.h.v. het volledig invullen van onderstaand formulier 'Aanvraag ambtelijk bezoek'. We streven ernaar om van maandag tot vrijdag binnen 24 uur te reageren. Bezoekafspraken op vrijdag of in het weekend worden uiterlijk maandag in behandeling genomen. U kunt het formulier versturen naar ambtelijkbezoek.pi.middelburg@dji.minjus.nl Dit formulier wordt direct na afhandeling vernietigd. De bezoektijden zijn van 09:00 – 11:30 uur en 13:00 – 16:30 uur

Terugbelverzoek advocaten - enkel via app My Telio!

De PI Middelburg is per 1 augustus 2019 overgegaan op My Telio service. Met deze service kunnen alle advocaten hun cliënten zelf op eenvoudige wijze een voicemailbericht sturen en/of geld naar hun cliënten overmaken.

Wij verzoeken u uw terugbelverzoek alleen nog via My Telio in te dienen. Uw cliënt wordt bij de intake op de hoogte gebracht dat hij zijn telio-nummer moet doorgeven aan zijn advocaat. Uw e-mail m.b.t. terugbelverzoek wordt niet doorgestuurd.

Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij het via My Telio in contact treden met uw cliënt. Graag willen wij de reden weten van het probleem. Bij een landelijke storing worden wij door My Telio op de hoogte gebracht.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze werkwijze bespreekt binnen uw kantoor.

Voor meer informatie over de My Telio service verwijzen wij u graag naar de informatiebrochure Ontdek Mijn Telio.

Toegangsbeleid

Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de PI Middelburg te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Vervolgens dient de bezoeker zich metaalvrij door de detectiepoort te begeven.

Controle door de drugs-/telefoonhond is mogelijk. Wanneer de hond een melding geeft, wordt het bezoek die dag geweigerd.
Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt onverwijld de politie ingeschakeld.

Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning.

Contactgegevens

Postadres

PI Middelburg
Postbus 8064
4330 EB MIDDELBURG
Telefoon: 088 072 29 00
E-mail: torentijd@dji.minjus.nl

Bezoekadres

Torentijdweg 1
4337 PE MIDDELBURG