Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek zijn aangepast.

Heeft u klachten?

Wanneer u iemand komt bezoeken in PI Middelburg, vragen wij of u corona gerelateerde klachten heeft. Als u klachten heeft die gelijk zijn aan die van het coronavirus, vragen wij u niet naar onze inrichting te komen. Dit om te voorkomen dat het coronavirus zich binnen de inrichting verspreidt. 

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen, is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Het aantal bezoekers dat is toegestaan is 3 volwassenen of 2 volwassen en 2 kinderen. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen.

De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoekuur aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Bezoekers worden bij binnenkomst gecontroleerd met behulp van detectieapparatuur. Speurhonden kunnen worden ingezet voor een extra controle. Indien u hieraan geen medewerking verleent, wordt u niet tot de inrichting toegelaten. Op het moment dat de speurhond aanslaat (gaat zitten) bij een bezoeker, wordt u de toegang tot de inrichting ontzegd, ook als feitelijk geen contrabande wordt aangetroffen. Als daar aanleiding voor is wordt u verzocht mee te werken aan controle aan de kleding (fouilleren).

Als medewerking wordt geweigerd of het uiteindelijk niet lukt de detectieprocedure succesvol (piepvrij) te doorlopen, dan wordt u de toegang tot de inrichting geweigerd.
Een tweede poging (bijvoorbeeld na omkleden in de auto) om de inrichting te betreden is niet toegestaan. Als er contrabande wordt aangetroffen wordt eveneens de toegang tot de inrichting geweigerd en zal de toegang tot de inrichting ontzegd worden voor een nader te bepalen periode. Ook kan door de inrichting aangifte worden gedaan bij de politie.

Bezoekers die beschikken over medische hulpmiddelen dienen dit, in verband met de detectie, vooraf kenbaar te maken aan de portier. Wandelstokken, krukken en overige hulpmiddelen mogen na controle meegenomen worden naar de bezoekzaal. Indien ze niet of moeilijk controleerbaar zijn, kunnen ze worden ingewisseld tegen hulpmiddelen van de inrichting.
Bezoekers die een prothese dragen waarin metaal verwerkt is, dienen een doktersverklaring te overleggen. U wordt dan handmatig gedetecteerd en gefouilleerd.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een gedetineerde. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijke /advocatuurbezoekafspraken kunnen alleen nog via de mail worden ingediend a.d.h.v. het volledig invullen van onderstaand formulier 'Aanvraag ambtelijk bezoek'. We streven ernaar om van maandag tot vrijdag binnen 24 uur te reageren. Bezoekafspraken op vrijdag of in het weekend worden uiterlijk maandag in behandeling genomen. U kunt het formulier versturen naar ambtelijkbezoek.pi.middelburg@dji.minjus.nl Dit formulier wordt direct na afhandeling vernietigd. De bezoektijden zijn van 09:00 – 11:30 uur en 13:00 – 16:30 uur

U kunt ook verzoeken om een digitale bezoekafspraak te maken. U wordt dan via een Skype voor bedrijven link uitgenodigd voor een video afspraak.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Terugbelverzoek advocaten - enkel via app My Telio!

De PI Middelburg is per 1 augustus 2019 overgegaan op My Telio service. Met deze service kunnen alle advocaten hun cliënten zelf op eenvoudige wijze een voicemailbericht sturen en/of geld naar hun cliënten overmaken.

Wij verzoeken u uw terugbelverzoek alleen nog via My Telio in te dienen. Uw cliënt wordt bij de intake op de hoogte gebracht dat hij zijn telio-nummer moet doorgeven aan zijn advocaat. Uw e-mail m.b.t. terugbelverzoek wordt niet doorgestuurd.

Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij het via My Telio in contact treden met uw cliënt. Graag willen wij de reden weten van het probleem. Bij een landelijke storing worden wij door My Telio op de hoogte gebracht.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u deze werkwijze bespreekt binnen uw kantoor.

Voor meer informatie over de My Telio service verwijzen wij u graag naar de informatiebrochure Ontdek Mijn Telio.

Toegangsbeleid

Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de PI Middelburg te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Vervolgens dient de bezoeker zich metaalvrij door de detectiepoort te begeven.

Controle door de drugs-/telefoonhond is mogelijk. Wanneer de hond een melding geeft, wordt het bezoek die dag geweigerd.
Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt onverwijld de politie ingeschakeld.

Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning.

Contactgegevens

Postadres

PI Middelburg
Postbus 8064
4330 EB MIDDELBURG
Telefoon: 088 072 29 00
E-mail: torentijd@dji.minjus.nl

Bezoekadres

Torentijdweg 1
4337 PE MIDDELBURG