Bent u bezoeker?

Om de verspreiding van het corona virus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn.
We willen u wijzen op de adviezen van het RIVM:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Blijf thuis als u coronagerelateerde klachten heeft

In de inrichting is het verplicht een mondkapje te dragen. Wanneer u hier geen gehoor aan geeft, word u geen toegang tot de inrichting verleend.

Eerst een zelftest

Komt u op bezoek in PI Nieuwegein? Doe een zelftest voordat u het gebouw betreedt.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

In deze coronatijd hanteren we een aangepast bezoekprogramma. De justitiabele kan het programma inzien en is verantwoordelijk voor het informeren van zijn bezoekers.

Per week is er één uur bezoek ingepland. De justitiabele heeft hierbij keuze uit het ontvangen van fysiek bezoek en het voeren van een beeldgesprek via Skype. Fysiek bezoek vindt plaats in de bezoekzaal achter plexiglas. Per bezoekmoment mag de justitiabele één volwassene ontvangen. Daarnaast mag een kind tot veertien jaar aansluiten.

10 minuten voor aanvang van het bezoekmoment mag u de inrichting betreden. We willen hiermee voorkomen dat het te druk wordt in de krappe portiersruimte. Bij de portier wordt de gezondheidscheck afgenomen. Bereidt u zich thuis alstublieft voor op deze vragen. Wanneer u een vraag met ja moet beantwoorden, kunt u helaas niet naar binnen.

In de bezoekzaal is fysiek contact niet toegestaan. Wanneer dit toch gebeurt, wordt het bezoek beëindigd. Omdat er dan een mogelijk risico op besmetting is, wordt de justitiabele voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

Belmomenten

De bezoektelefoon is bereikbaar op werkdagen van 09:00-12:00 uur en van 13:00-16:00 uur op telefoonnummer 088 07 33533.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek moet voorafgaand aan het bezoek een afspraak maken. Het maken van een afspraak kan op werkdagen van 09:00-12:00 uur en van 13:00-16:00 uur op telefoonnummer 088 07 33533.

In deze coronatijd willen we u verzoeken zoveel als mogelijk telefonisch contact met justitiabelen te onderhouden. We willen het aantal bewegingen in de inrichting tot een minimum beperken.

De bezoektijden voor ambtelijk bezoek zijn maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 11:15 uur en van 13:00 uur tot 16:15 uur. U wordt uiterlijk tot 45 minuten voor eindtijd toegelaten tot de inrichting.

Terugbelverzoek advocaten

Voor een terugbelverzoek belt u met ons centrale telefoonnummer 088 07 33400. De telefoniste neemt uw verzoek aan, noteert uw naam, kantoor en de gegevens van de justitiabele. Het verzoek wordt dezelfde dag nog aan de afdeling doorgegeven. Wanneer een justitiabele op de arbeid verblijft, heeft hij geen gelegenheid om te bellen. In dat geval krijgt hij de volgende dag die gelegenheid.

Toegangsbeleid

Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in PI Nieuwegein te legitimeren met een geldig ID bewijs.

Bij binnenkomst controleert de portier u en uw bagage. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort en scan-apparatuur. Verstandig is rekening te houden met de keuze van uw kleding . Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectieuitslag beïnvloeden. Wanneer u niet 'piepvrij' door de detectie komt, moet er gebruik worden gemaakt van handdetectie, voordat u de toegang wordt verleend. Indien hier wegens medische en/of lichamelijke redenen niet aan kan worden voldaan, dient u een medische verklaring te overleggen aan de portier. Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. Controle door de drugs-/telefoonhond is mogelijk.  Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen,  die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen, tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt onverwijld de politie ingeschakeld.

Contactgegevens

Bezoekadres

De Liesbosch 100
3439 LC Nieuwegein

Postadres

Postbus 1328
3430 BH Nieuwegein
Tel. 088 073 34 00