Zaken doen met DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zoekt altijd naar de beste producten en diensten, rekening houdend met onze maatschappelijke opdracht en de maatschappelijke impact.

We vragen van onze leveranciers een actieve bijdrage in de resocialisatie van gedetineerden én dat op een duurzame manier. Met iedere inkoop verkleinen we de ecologische voetafdruk van DJI.

Ons inkoopbeleid

Hoe wij zaken willen doen staat beschreven in het document Inkoopbeleid inkopen met impact. De praktische uitwerking ervan vindt u op de pagina Inkopen met impact.

Facturen

Als onderdeel van de Rijksoverheid accepteren we uitsluitend e-facturen. DJI wil e-facturen correct en binnen de wettelijke termijn betalen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat uw e-factuur alle benodigde gegevens bevat. Meer over de benodigde gegevens voor uw facturen vindt u onder Financieel Diensten Centrum.

Opdrachten van DJI

DJI besteedt het grootste deel van de inkoopuitgaven aan met Europese aanbestedingen.

Op TenderNed vindt u aankondigingen van opdrachten of aanbestedingen van onze organisatie. Deze bestaan uit twee onderdelen:

  • De openbare aanbestedingen voor de forensische en somatische zorg verlopen via het Specialistisch inkoop centrum van DJI (SIC DJI). Deze vindt u op TenderNed.
  • De overige openbare aanbestedingen verlopen via het inkoopuitvoeringscentrum van DJI (IUC DJI), deze vindt u op TenderNed.

Feiten en cijfers over inkoop

De feiten en cijfers hebben we inzichtelijk gemaakt in de infographic Inkopen bij DJI. Meer cijfers over de organisatie vindt u op de pagina over de Kerncijfers van DJI. Deze stellen we jaarlijks op samen met studenten van De Haagse Hogeschool die een belangrijk deel van het data-onderzoek uitvoeren.

Hulp bij aanbesteden

Heeft u nog niet eerder ingeschreven op aanbestedingen van de overheid? Op Ondernemersplein vindt u een handig stappenplan.

Inkoopvoorwaarden

Bij opdrachten van DJI gelden rijksbrede regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw. Dit zijn de voorwaarden voor zaken doen met de rijksoverheid.