Bent u bezoeker?

Relatiebezoek

Relatiebezoek is mogelijk in onze justitiële inrichting. Hierbij geldt een maximum van 4 personen, inclusief kinderen. Kinderen onder de 16 jaar - vanaf 13 jaar legitimeren - kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) toegelaten worden.

Zoals gebruikelijk worden bezoekmomenten door justitiabelen zelf aangevraagd. Zij geven ook zelf de informatie door aan de bezoeker.

Had u de afgelopen 24 uur of heeft u op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u uw bezoek aan onze inrichting dan uit.

Bezoek zonder toezicht

Aan bezoekers wordt gevraagd voorafgaand aan het bezoek thuis een zelftest te doen en bij klachten  zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts uw bezoek aan onze inrichting dan uit te stellen.

Ambtelijk bezoek/ bezoek ketenpartners

Bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang of re-integratie, zoals bezoek van een advocaat of ketenpartners, vindt bij voorkeur niet fysiek plaats. Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt per mail via vopo3.krimpen@dji.minjus.nl aangeven wanneer u uw cliënt wilt bezoeken. Wij sturen u een reactie ter bevestiging. Tijdens het bezoek wordt u dringend geadviseerd een mondneusmasker te dragen. De mogelijkheden voor ambtelijk bezoek of bezoek van ketenpartners zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 11.30 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Digitale gegevensdragers

Het meenemen van digitale apparatuur in een Justitiële Inrichting is, op een enkele uitzondering na, niet toegestaan, zie hiervoor ook de Lijst met verboden voorwerpen.

Voor onder andere advocaten en leden van de Commissie van Toezicht, geldt een vooraf afgesproken landelijke toestemming. Deze zogenaamde geprivilegieerde bezoekers mogen een telefoon en notebook/tablet mee naar binnen nemen. Voorwaarde is wel om de digitale gegevensdragers zowel bij binnenkomst als het verlaten van de inrichting aan de voorportier te tonen. Alle andere digitale gegevensdragers (smartwatch) worden in beginsel geweigerd.

Niet-geprivilegieerde bezoekers kunnen toestemming krijgen om digitaal apparatuur mee te nemen. Wij verzoeken u hiervoor vooraf toestemming te vragen aan uw contactpersoon – DJI medewerker – binnen onze inrichting. U kunt ook een mail sturen naar algemeenpikrimpen@dji.minjus.nl

Beeldbellen met justitiabelen

Beeldbellen met een justitiabele is een nieuwe voorziening van DJI. Wilt u weten wat dit is en hoe het werkt? Op de pagina 'Beelbellen DJI' leest u er meer over.

Toegangsbeleid

De toegangscontrole/detectiepoort maakt onderdeel uit van het Toegangsbeleid PI Krimpen aan den IJssel. Dit betekent onder andere dat u moet voldoen aan het pieploos passeren van de detectieapparatuur.


Indien hier wegens medische en/of lichamelijke redenen niet aan kan worden voldaan, dient u een medische verklaring te overleggen alvorens u de toegang tot de inrichting wordt verschaft.

Naast de reguliere toegangsregeling voor bezoekers aan de PI wordt er a-selectief een drugshond ingezet voor de controle op contrabande. Op grond van wettelijke regelgeving zal u, in het belang van de orde en veiligheid in de inrichting, de toegang tot de inrichting worden ontzegd wanneer er contrabande wordt aangetroffen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Postadres

Van der Hoopstraat 100
2921 LD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Postbus 750
2920 CB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Tel. 088 071 76 00

E-mail

Heeft u een algmene vraag? Dan kunt u deze schriftelijk richten naar het volgende e-mailadres: algemeenpikrimpen@dji.minjus.nl.